excursii-razvan-pascu

In cursul noptii de 20 spre 21 martie 2020, in Monitorul Oficial au fost publicate o serie de acte normative de mare interes pentru activitatea agentilor economici, angajatilor acestora si a unor categorii de profesii liberale in contextul blocajului economic generat de masurile pe care autoritatile au fost nevoite sa le adopte in vederea limitarii epidemiei determinata de raspandirea virusului SARS-COV-2.

In vederea accesarii facilitatilor de care va voi spune in cele ce urmeaza, au fost reglementate si o serie de proceduri si documentatii ce vor trebui atent parcurse si obtinute intr-un termen foarte scurt. Cititi, analizati, consultati-va avocatul, contabilul, personalul de la resurse umane si cautati impreuna cea mai buna solutie pentru a trece peste aceste vremuri.

Unele dintre cele mai importante masuri adoptate de guvernanti pentru a veni in sprijinul firmelor afectate se regasesc in OUG 29.

Pricipalele prevederi ale OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal – bugetare

1. Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor raspandirii virusului COVID – 19, prin garantarea unor credite si subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari.

Ministerul Finantelor va garanta pana la 80% din valoarea finantarilor acordate IMM. Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita a 5 milioane lei.

Pentru creditele de investitii, valoarea maxima a finantarii este de 10 milioane de lei.

Totodata, valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10 milioane lei.

Pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici, statul va acorda garantii pentru  credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusiv dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%. Valoarea maxima a finantarilor va fi de 500.000 lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru intreprinderile mici.

Valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita pragurile prevazute anterior.

Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.

Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021.

Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, doar in conditiile in care cresterea economica estimata de CNSP pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.

________________________________

2. Prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioada in care se vor primi in continuare bonificatiile stabilite de consiliile locale.

_______________________________

3. Prorogarea termenului pentru depunerea intentiei de restructurare (oug 6/2019 privind facilitati fiscale) pana la data de 31 iulie 2020 (vechiul termen era 31 martie 2020) si prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare pana la data de 30 octombrie 2020 (vechiul termen era 31 iulie 2020).

_______________________________

4. Pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a  ordonantei de urgenta si neachitate pana la incetarea masurilor prevazute de starea de urgenta (plus inca 30 de zile de la incetarea starii de urgenta) nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala. Aceste obligatii fiscale neachitate nu se considera obligatii restante.

Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire (inclusiv pentru persoane juridice), cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.

Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale.

Concluzie:

a. termenul pentru depunerea declaratiilor fiscale ramane 25.03.2020, insa in cazul in care sunt intarzieri in depunerea declaratiilor, MFP a specificat ca ANAF va manifesta indulgenta

b. Cata vreme nu se calculeaza majorari de intarziere pe aceasta perioada (+ 30 de zile de la incetarea starii de urgenta), nu este obligatorie achitarea la scadenta a obligatiilor fiscale.

______________________________

5. Prin derogare de la prevederile privind Codul Fiscal, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pot efectua platile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se pastreaza pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Aceleasi prevederi se aplica si de cei care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, pentru platile anticipate datorate pentru trimestrele ramase din anul modificat care se incheie in anul 2020, precum si pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anului fiscal modificat care incepe in anul 2020 si sunt cuprinse in anul calendaristic 2020.

Concluzie

Se reduce sarcina fiscala pentru acesti contribuabili, avand in vedere scaderea veniturilor.

_____________________________

6. Societatile mici si mijlocii asa cum sunt definite de Legea 346/2004, care si-au intrerupt total sau partial activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice, pe perioada starii de urgenta, daca detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati , electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare, altele decat cele prevazute anterior, incheiate de intreprinderile mici sau mijlocii, care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta.

Dispozitiile privind amanarea la plata pentru serviciile de utilitati, electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare se pot aplica si pentru urmatoarele persoane care indeplinesc serviciul de interes public: notar public, avocat, executor judecatoresc, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritati (criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii se stabilesc prin HG). De aceste masuri pot beneficia si cabinetele medicale de familie si cabinetele stomatologice in care isi desfasoara activitatea cel mult 20 de persoane si a caror activitate este afectata direct, precum si federatiile sportive nationale si cluburile sportive.

___________________________

7. Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real (declaratie ce trebuie depusa la ORC) se prelungeste cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta.

____________________________

***Informatii furnizate cu sprijinul Vulpoi & Toader Management.

Vezi aici mai multe imagini de pe pagina mea de Instagram! Urmareste-ma pe Instagram! Click aici!