fbpx
excursii-razvan-pascu

De la jumatatea lunii iulie 2018, in legislatia fiscala nationala a fost introdusa posibilitatea companiilor de a imparti trimestrial dividende, in timpul exercitiului financiar. In acest context, Ministerul Finantelor Publice (MFP) a publicat recent, in dezbatere publica, un proiect de ordin prin care stabileste mecanismul de raportare a dividendelor repartizate in cursul exercitiului financiar. Astfel, firmele care vor sa distribuie dividende trimestrial vor intocmi situatii financiare interimare, insa, pentru a intocmi aceste documente, va fi obligatorie inventarierea patrimoniului.

Incepand cu 15 iulie 2018, prin Legea nr. 163/2018, in legislatia nationala a fost introdusa posibilitatea societatilor de a distribui dividende inclusiv trimestrial, din rezultatul exercitiului financiar curent, si nu doar dupa inchiderea anului, asa cum era anterior prevazut.

Concret, repartizarea trimestriala a profitului catre actionari sau asociati se poate efectua optional, in cursul exercitiului financiar, in limita profitului contabil net realizat, insa, pentru ca aceasta distribuire sa fie posibila, este necesar ca societatile sa intocmeasca situatii financiare interimare.

Regulile intocmirii si transmiterii situatiilor financiare interimare sunt incluse intr-un proiect de act normativ publicat recent, in dezbatere publica, de Ministerul de Finante.

Potrivit documentului, situatiile financiare interimare vor avea termene variabile, urmand a fi depuse la unitatile teritoriale ale MFP in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/ asociatilor.

Totodata, adunarea generala a actionarilor/asociatilor va fi responsabila pentru stabilirea termenului de plata a dividendelor interimare.

Conform proiectului de ordin al MFP, care se va aplica dupa aparitia in Monitorul Oficial, situatiile financiare interimare urmeaza sa fie intocmite utilizand politicile contabile aplicate de entitate la data intocmirii acestora. Documentul aflat acum in dezbatere publica propune ca situatiile financiare interimare sa fie formate din:

– bilant/ situatia pozitiei financiare;

– contul de profit si pierdere/ situatia rezultatului global;

– politicile contabile semnificative.

Bilantul/ situatia pozitiei financiare si contul de profit si pierdere/ situatia rezultatului global au aceeasi structura cu cea aplicabila acestor componente ale situatiilor financiare anuale intocmite conform reglementarilor contabile. Veniturile si cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat sa repartizeze dividende.

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare, firma procedeaza la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor si a evaluarii acestor elemente, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Referitor la repartizarile interimare de dividende, documentul ce urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial stabileste ca sumele aferente acestora se inregistreaza in contabilitate si se reflecta in situatiile financiare interimare drept creante fata de actionari, respectiv asociati.

Totodata, se propune ca suma corespunzatoare acestora sa fie recunoscuta printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar” = 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”).

In conditiile in care posibilitatea impartirii trimestriale a dividendelor a fost introdusa in iulie 2018, primul trimestru in care se pot acorda dividende interimare este cel de-al treilea din 2018. Mai precis, in baza raportarilor interimare la 30 septembrie 2018, firmele pot distribui dividende din profitul aferent primelor trei trimestre ale anului 2018.

Din perspectiva mediului de afaceri, masura poate fi vazuta ca una benefica, intrucat rezolva problemele cu care se confruntau societatile si asociatii/ actionarii, respectiv imposibilitatea de a distribui dividende in timpul anului. In plus, este de asteptat ca masura sa incurajeze investititiile si rotatia capitalului.

Totusi, noul cadru legal impune si cateva restrictii. In primul rand, dividendele nu pot fi repartizate oricand, ci doar trimestrial, dupa calcularea impozitului pe profit sau pe venit, dupa caz, iar sumele distribuite se determina scazand din profit eventualele pierderi reportate.

Insa, cea mai importanta restrictie stabilita de noile reglementari consta in obligația de auditare sau de verificare de catre cenzori a situatiilor financiare trimestriale, acolo unde firmele au obligatia auditarii statutare a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora. Acest aspect nu va afecta in mod deosebit companiile mici, insa va putea ridica probleme societatilor mari, unde exercitiul de audit presupune costuri si perioade de timp semnificative.

Potrivit noilor reglementari, dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, optional trimestrial, pe baza situatiilor financiare interimare, si anual, dupa regularizarea efectuata prin situatiile financiare anuale, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Daca dupa inchiderea anului financiar se constata ca s-au facut distribuiri care exced valorile ce puteau fi distribuite efectiv, asociatii sau actionarii au obligatia sa restituie diferentele rezultate din regularizare in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

In caz contrar, asociatii sau actionarii datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform prevederilor legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatiile financiare aferente exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

In continuare, este considerata infractiune fapta prin care o persoana incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite in cursul exercitiului financiar pe baza situatiei financiare interimare si anual, pe baza situatiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea. Aceasta se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani, pasibil fiind fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societatii.

Urmareste-ma pe Instagram! Click aici!
[icegram campaigns="28403"]