fbpx
excursii-razvan-pascu

Persoanele fizice autorizate (PFA) si ceilalti contribuabili ce obtin venituri din activitati independente sau dividende trebuie sa depuna declaratia unica (declaratia 212) pana cel tarziu marti, 31 iulie, la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), conform prevederilor in vigoare. Prin intermediul documentului, contribuabilii trebuie sa declare veniturile extrasalariale obtinute in 2017 si pe cele estimate pentru 2018, in vederea platii impozitelor si contributiilor aferente la stat. Pentru depunerea online a declaratiei și plata anticipata a taxelor sunt prevazute si anumite reduceri, asa cum voi detalia in cele ce urmeaza.

Cine depune declaratia unica 212 ?

In 2018, persoanele fizice cu venituri din activitati independente (PFA, titulari ai intreprinderilor individuale/familiale), investitii (dividende, dobanzi, tranzactionare titluri), drepturi de autor fara retinere la sursa, chirii sau activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate in sistem real, trebuie sa le declare la Fisc pana cel tarziu la 31 iulie 2018 (in conditiile in care 16 iulie, termenul stabilit initial de autoritati, a fost prelungit), prin intermediul declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Cum se depune?

Documentul poate fi transmis anul acesta in format hartie, direct la registratura unitatii fiscale in a carei raza teritoriala isi au domiciliul contribuabilii, sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire (cu mentiunea ca data depunerii documentului in format hartie este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau cea a depunerii la posta, dupa caz). Suplimentar, exista varianta depunerii electronice (care din 2019 va fi obligatorie), fie prin Spatiul Privat Virtual, serviciu gratuit, pus la dispozitia contribuabililor pe portalul ANAF, fie pe site-ul e-guvernare.ro, acolo unde e nevoie de o semnatura electronica.

Conform prevederilor din Codul fiscal, veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective.

Concret, pana pe 31 iulie, persoanele fizice cu venituri extrasalariale trebuie sa completeze in cadrul declaratiei unice mai multe sectiuni, astfel:

  • – veniturile realizate in 2017 din Romania si din strainatate;
  • – veniturile estimate pentru 2018;
  • – detalii cu privire la asigurarea pentru plata contributiei la pensii (CAS) pentru 2018;
  • – detalii cu privire la asigurarea pentru plata contributiei la sanatate (CASS) pentru 2018.

Declaratia unica poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu corespund celor din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative.

Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi formular, bifandu-se cu X casutele aflate pe prima pagina a formularului. Contribuabilul poate rectifica venitul estimat pana la termenul de plata a impozitului datorat, respectiv pana la data de 15 martie a anului urmator celui de impunere.

Decizii de impunere

Pentru veniturile din 2017, declarate prin formularul unic, contribuabilii vor primi decizii de impunere, termenul de plata fiind de 60 de zile de la momentul comunicarii deciziei.  De altfel, acestea vor fi ultimele decizii de impunere pe care le vor primi contribuabilii, in conditiile in care incepand cu veniturile aferente anului 2018 intra in vigoare sistemul de autoimpunere, prin care contribuabilii vor achita impozitul pe venit in baza calculului realizat automat prin intermediul declaratiei unice.

Care sunt impozitele de plata? 

In ceea ce priveste contributiile la pensii si sanatate datorate lunar de persoanele fizice cu venituri dintre cele enumerate de mai sus, inclusiv cele din alte surse, acestea se raporteaza la salariul minim pe economie din prezent, de 1.900 de lei, si sunt datorate de contribuabilii ce estimeaza pentru anul 2018 venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu plafonul de 22.800 de lei, echivalentul a 12 salarii minime brute pe economie.

Potrivit prevederilor in vigoare, baza lunara de calcul a CAS in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic de 1.900 de lei, nivelul salariului de baza minim brut pe tara, CAS fiind in cota de 25%.

In cazul CASS, baza de calcul este fixa (12 salarii minime brute), iar cota este de 10%.

Astfel, contribuabilii care obtin venituri din activitati independente si alte surse sunt obligati sa achite si contributii, pe langa impozitul pe venit de 10%, atunci cand obtin venituri nete anuale cel putin egale plafonului de 22.800 de lei, dupa cum urmeaza:

  • – pentru CAS se va plati o cota de 25%, astfel: 475 lei lunar, echivalentul a 5.700 lei anual;
  • – pentru CASS se va plati o cota de 10%, astfel: 190 lei lunar, ceea ce inseamna 2.280 lei anual.

Atentie! Pentru plata CAS si CASS pot opta si contribuabilii cu venituri extrasalariale sub plafon, dar care vor sa se asigure la sistemul public de pensii, respectiv sanatate.

Pentru 2018, veniturile din activitati independente trebuie declarate pana pe 31 iulie 2018, urmand ca platile de impozit si contributii sociale sa fie efectuate pana pe 15 martie 2019, intr-o singura transa sau in mai multe, in functie de optiunea fiecaruia. Pentru a incuraja plata anticipata a impozitului si a contributiilor sociale, autoritatile acorda, in anumite conditii, reducerea taxelor datorate. Conform prevederilor din Codul fiscal, reducerile ce se pot acorda prin declaratia unica sunt:

  • – 10%, daca declaratia unica se depune online pana la 31 iulie 2018 si plata este efectuata integral pana la 15 decembrie 2018;
  • – 5%, daca declaratia unica se depune online pana la 31 iulie 2018 si plata este efectuata integral pana la 15 martie 2019;
  • – 5%, daca declaratia unica se depune in format tiparit si plata este efectuata integral pana la 15 decembrie 2018.

Incepand din 2019, termenul pentru depunerea declaratiei unice va fi 15 martie, iar documentul va fi depus numai in format electronic, fie prin Spatiul Privat Virtual, o aplicatie online a Fiscului in care persoanele fizice trebuie sa isi creeze un cont, fie pe e-guvernare.ro, unde contribuabilii trebuie sa detina un certificat digital.

Sanctiuni

Potrivit legislatiei in vigoare, nedepunerea la termenul prevazut de lege a declaratiei unice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

In cazul aplicarii sanctiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

Declaratia unica a inlocuit sapte formulare fiscale folosite pana nu de mult de persoanele cu venituri extrasalariale: 200, 201, 220, 221, 600, 604 si 605. Documentul trebuie depus, in principiu, de persoanele fizice care si anterior datei de 1 ianuarie 2018 depuneau formularul 200 – Declaratie privind veniturile realizate din Romania si formularul 201 – Declaratie privind veniturile realizate din strainatate. Noul sistem de declarare si plata a taxelor in cazul persoanelor fizice a fost oficializat in martie 2018, prin intermediul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018.

*sursa foto: Adevarul.ro

Urmareste-ma pe Instagram! Click aici!
[icegram campaigns="28403"]