fbpx
excursii-razvan-pascu

Ordonanta privind „TVA split” a trecut, deci nu cred ca Guvernul va mai reveni asupra acesteia. Stiu ca multora le va ingreuna munca si multi antreprenori (mai ales cei mici) vor avea mari batai de cap cu asta, dar pragmatic si obiectiv, nu cred are rost sa insist asupra deciziei, cat sa incerc sa ajut cu informatii asupra modului de aplicare.

De aceea, impreuna cu firma de contabilitate si expertiza financiara Vulpoi & Toader Management, am adaugat mai jos cateva informatii care sper sa va fie de folos. Daca vor aparea din partea voastra prin comentarii mai jos intrebari foarte concrete despre modul de aplicare vom incerca sa raspundem la ele.

Sistemul privind plata defalcată a TVA – Mecanism

Prin introducerea acestui nou sistem privind plata defalcată a TVA, numit “split payment”, fiecare plătitor de TVA va avea în mod obligatoriu un cont separat de TVA, diferit de contul curent. Fiecare firmă plătitoare de TVA va avea cel puțin un cont de TVA – cel deschis automat la Trezorerie (strict pentru operațiuni cu lei) si conturi de TVA optionale deschise la orice banca comerciala.

Pentru fiecare factură emisă de un furnizor plătitor de TVA, beneficiarul va face două plăți:

 • Una în contul curent, reprezentând valoarea produselor/serviciilor (baza de impozitare a TVA). Această plată se va face din contul curent al beneficiarului.
 • Una în contul de TVA, reprezentând valoarea TVA pentru produsele/serviciile în cauză. Această plată se va face din contul de TVA al beneficiarului.

 

Destinațiile principale ale sumelor aflate în contul de TVA al unei firme sunt:

 • Plata TVA către furnizorii firmei;
 • Plata TVA către bugetul de stat (sumele datorate statului ca diferență între TVA colectată și TVA deductibilă din decontul de TVA);
 • Restituiri in contul curent al titularului in limita alimentarilor initiale;
 • Alte sume rezultate din operatiuni stabilite prin ordin ANAF;
 • Sume reprezentand TVA achitat in numerar;

 

Ultimele trei destinatii mentionate mai sus, sunt posibile doar cu aprobarea ANAF. Transferul se aprobă de ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

Este interzisa retragerea de numerar din contul de TVA. 

In cazul platilor efectuate in numerar, cu cardul sau cu substitute de numerar, furnizorul/prestatorul are obligatia de a vira/depune in contul sau de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare:

 • diferența dintre TVA aferentă încasărilor și TVA aferentă plăților în numerar efectuate într-o zi;
 • TVA aferenta încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar (exemplu: tichete de masa, tichete cadou, etc);
 • TVA aferenta facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018, sau, după caz, înainte de data de la care persoana aplică opțional mecanismul, și încasate după această dată;

 

Mecanism in cazul platilor partiale

Dacă se efectuează plăți parțiale sau plăți de avans, fiecare sumă achitată se va considera ca având inclusă și TVA, iar pentru aceasta se va aplica metoda sutei majorate pentru determinarea TVA de achitat separat, cu urmatoarele mentiuni:

 • are prioritate regimul normal de taxare în ordinea descrescătoare a cotelor, dacă sunt efectuate plăți parțiale aferente unor operațiuni taxabile, dar cu cotă diferită de TVA;
 • valoarea TVA din aceste plăți parțiale se determină după formula: 19 x 100/119, 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, după caz.

 

Este de mentionat faptul ca mecanismul plății defalcate a TVA nu schimbă nicio regulă fiscală în domeniul TVA. Nu se modifică regulile de exigibilitate a TVA, de înscriere a operațiunilor în decontul de TVA, nu se impun obligații suplimentare de raportare, etc.

Facilitati fiscale

Persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 vor beneficia de urmatoarele facilitate fiscale:

 • o reducere cu 5% a impozitului pe profit/ pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017;
 • anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

 

Stergerea penalitatilor de intarziere va fi acordata in cazul in care vor fi indeplinite cumulativ următoarele conditii:

 • toate obligatiile fiscale principale reprezentand TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum si cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la 30 septembrie 2017, cu termen de plată dupa aceasta data, sa fie stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana cel tarziu la 21 decembrie 2017;
 • dobanzile aferente obligatiilor fiscale prevazute anterior si stabilite prin decizii comunicate pana la data stingerii obligatiilor fiscale principale sa fie stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 21 decembrie 2017, inclusiv;
 • stingerea, pana la 21 decembrie 2017, prin orice modalitate prevazuta de lege, a tuturor obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA cu termene de plata cuprinse între 1 octombrie 2017 si 21 decembrie 2017;
 • depunerea tuturor declaratiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la final de an;
 • notificarea organului fiscal competent pana la final de an și aplicarea mecanismului incepand cu ziua urmatoare celei in care firmele vor fi incluse în Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, registru ce va fi publicat pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

 

Principalele contravenții prevazute in Ordonanta sunt:

 • Plata TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii de către beneficiari în alt cont decât contul de TVA al furnizorului, dacă nu se efectueaza corecția plății în termen de 7 zile. În cazul în care corecția se efectuează în termenul de 7 zile lucrătoare, beneficiarul nu este sancționat.
 • amendă de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua plății eronate până la data corectării dacă nu se corectează plata în termenul de 7 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 30 de zile de la data plății eronate.
 • amendă egală cu 50% din suma plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nici după 30 de zile de la data plății eronate, aceasta nu este corectată;
 •  Necomunicarea contului de TVA către furnizori și clienți se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
 • Nevirarea în termen de 7 zile lucrătoare a sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorate furnizorului din alt cont decât contul de TVA dacă nu se efectuează corecția plății în termen de 7 zile. Dacă beneficiarul efectuează corecția plății în termenul de 7 zile lucrătoare, acesta nu este sancționat.
 • amendă de 0,06% pe zi din suma nevirată/plătită eronat, începând cu ziua în care a intervenit obligația virării/data plății eronate până la data virării/corectării plății, dacă furnizorul nu a efectuat viramentul în termenul de 7 zile lucrătoare sau beneficiarul nu a corectat plata eronată în același termen,dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligația de virare/data plății eronate;
 • amendă egală cu 10% din suma nevirată/plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă nici după 30 de zile nu se virează sumele/corectează plata eronată corectată.

 

 

Avantaje:

 • Facilitati fiscale pentru cei ce opteaza sa aplice mecanismul de la 01.10.2017;
 • Optimizarea previzionarii casflow-ului societatii prin constientizarea de catre contribuabil a faptului ca TVA-ul apartine statului si nu trebuie luat in calcul la cashflow;
 • Eliminarea riscului de reconsiderare a tranzactiilor, din punct de vedere al TVA, cu furnizori care nu isi indeplinesc obligatiile fiscale catre bugetul de stat;
 • Reducerea evaziunii fiscale la nivel macroeconomic; 

 

 

Dezavantaje:

 • Costuri administrative suplimentare generate de implementarea acestui mecanism, actualizarea softurilor contabile si urmarirea periodica a incasarilor, platilor si stabilirea sumelor care trebuie virate/depuse in contul de TVA;
 • Termen scurt de implementare;
 • Necesitatea obtinerii aprobarii ANAF pentru retragerea din contul de TVA a alimentarilor din contul curent;
 • In cazul anumitor contribuabili care utilizau cashflow-ul rezultat din TVA pentru necesitati proprii exista un risc de blocaj financiar pe termen scurt si costuri financiare suplimentare pentru obtinerea finantarii;
 • Erori de plata a TVA-ului, care, daca nu sunt corectate in 7 zile, atrag dupa sine amenzi;

 

2 comentarii

 1. Den
  19.09.2017 la 12:46

  Doamne fereste! 🙁 Ne ingroapa de tot. Incurajeaza de asemenea lucrarile fara factura 🙁

 2. 19.09.2017 la 18:57

  Cum fac cand plătesc cu cardul firmei la o alimentare cu combustibil sau o achiziție online cu același card?

Urmareste-ma pe Instagram! Click aici!
[icegram campaigns="28403"]